Romanian Print

PROIECTUL

În ultimii ani au fost dezafectate numeroase obiective militare datorită schimbărilor intervenite în politicile de securitate şi de apărare. În majoritatea cazurilor accesul la aceste amplasamente este simplu, acestea fiind localizate în centrul oraşului şi chiar legate de acesta printr-o infrastructură modernă. De aceea, reabilitarea obiectivelor militare dezafectate din apropierea zonelor dens populate constituie o problemă importantă pentru autorităţile locale  şi o oportunitate pentru investitori. De fapt, prin recuperarea terenurilor militare degradate, se păstrează terenurile deschise, este sprijinită dezvoltarea economică şi socială, iar proprietatea statului poate obţine avantaje de pe urma reabilitării.
Scopul Proiectului FATE este acela de a rezolva problemele cruciale legate de obiectivele militare, de a găsi programul de recalificare adecvat în conformitate cu scopurile dezvoltării strategice a comunităţilor, prin elaborarea de planuri de fezabilitate şi de planuri operaţionale.
De asemenea, proiectul FATE va răspunde cerinţei specifice de consolidare a creşterii economice teritoriale îmbunătăţind competitivitatea mediului antreprenorial prin sprijinirea structurilor de tipul Incubatoare de Afaceri sau Centre de Sprijinire a Afacerilor şi prin găsirea de măsuri adecvate pentru încurajarea creşterii economice şi a IMM-urilor.
Proiectul a fost finanţat prin Programului European de Cooperare Transnaţională pentru Europa de Sud-Est 2007-2013 în cadrul Axei prioritare 4 consacrată dezvoltării sinergiilor transnaţionale pentru domeniile de creştere durabilă cu o sumă totală de 2.200.000,00 Euro şi o contribuţie din partea Fondului European pentru Dezvoltare Regională de 1.725.500 EURO. Proiectul a fost demarat în luna martie 2009 şi va dura până în luna decembrie 2011.

ACTIVIT─é┼óI ┼×I REZULTATE

Activităţile planificate includ analiza contextului economic şi antreprenorial, mapping-ul şi evaluările terenurilor unităţilor militare dezafectate şi definirea şi aplicarea modelelor de transfer al proprietăţii şi restructurarea fostului patrimoniu militar.
Studiile de fezabilitate şi acţiunile pilot vor pregăti calea spre stabilirea strategilor pentru favorizarea antreprenoriatului şi creşterea investiţiilor şi spre identificarea planurilor operaţionale şi a proiectelor de investiţie pentru reabilitarea şi transformarea obiectivelor militare dezafectate în Centre de Sprijinire a Afacerilor sau Incubatoare de Afaceri. 
La aceste iniţiative principale se vor adăuga un sistem de management armonios şi acţiuni de diseminare incisive în vederea asigurării succesului acţiunii. Principalele efecte ale proiectului şi rezultatele anticipate includ transferul de metodologii, adoptarea de programe şi recomandări privind restructurarea obiectivelor militare dezafectate, planificarea urbană în vederea creării de Centre de Sprijinire a Afacerilor / Incubatoare de Afaceri la standarde tehnologice şi de management superioare.
Se aşteaptă ca proiectul să genereze planuri de afaceri pentru Incubatoarele de Afaceri / Centrele de Sprijinire a Afacerilor, un document de exprimare a poziţiei privind procesul de transfer al proprietăţii asupra terenurilor degradate de la nivel central la nivel local şi să sprijine adoptarea unei strategii comune de promovare a antreprenoriatului.

DESCRIERE OBIECTIVE PROIECT PARTENER PP10 INCD

WP1

 • Organizarea CM din HU, participarea ├«n alte 5 CM
 • Management a proiectului

WP2

 • Organizarea OD
 • Organizarea unei conferin┼úe na┼úionale
 • Furnizarea de con┼úinut pentru site
 • Produc┼úia de materiale promo┼úionale na┼úionale ├«mpreun─â cu un alt partener din RO

WP3

 • Realizarea unei analize generale, stabilirea SWOT-ului ┼ƒi evaluarea bazelor militare de c├ótre grupuri de lucru

WP4

 • Studiu de caz pentru bune practici (restructurare)
 • Organizarea grupului de lucru / atelier na┼úional care s─â elaboreze m─âsuri de promovare a antreprenoriatului
 • Participarea transna┼úional─â la atelier ├«n SI concomitent cu CM
 • Stabilirea principiilor procedurale de negociere a modalit─â┼úilor atragere ├«n circuitul civil a bazelor militare dezafectate

WP5

 • INCD Coordonator
 • Sprijinul direct pentru cel de-al 2-lea partener din Rom├ónia ┼ƒi pentru un partener din Bulgaria